Felhasználási Feltételek

Köszönjük, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat („Szolgáltatások”) használja! A Szolgáltatásokat az Oktafone Szolgáltató Kft. (cégjegyzékszám: 09-09-026629, Szolgáltató) biztosítja és a regisztrációval, a webes felület használatával, valamint a szolgáltatásokhoz tartozó szoftverek letöltésével Ön elfogadja irányelveinket és a jelen felhasználási feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket.

Szolgáltatásaink eltérők, így további feltételek vagy termékkövetelmények vonatkozhatnak rájuk (beleértve az életkori követelményeket is). A további feltételek az adott Szolgáltatásokon belül lesznek elérhetőek, és ezek a további feltételek a velünk kötött megállapodás részét képezik, amennyiben Ön igénybe veszi az adott Szolgáltatásokat.

1. Szolgáltatásaink használata

Önnek be kell tartania az egyes szolgáltatásokhoz tartozó speciális irányelveket és feltételeket is, amennyiben azok eltérnek az általános szabályoktól. Ezen speciális irányelveket az adott szolgáltatásnál találja meg.

Ön kizárólag az általunk jelen Felhasználási Feltételekben, a www.aesculab.net weboldalon nyilvánossá tett irányelvekben és szabályzatokban meghatározottak szerint, valamint a vonatkozó jogszabályok betartásával használhatja Szolgáltatásainkat. Ön nem jogosult visszaélni Szolgáltatásainkkal, megzavarni azok működését és/vagy másként használni azokat, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül igénybe vehető. Ön nem jogosult a szervereinkkel történő direkt (webfelületet, általunk kiadott mobil alkalmazást, általunk kiadott asztali alkalmazást kikerülő) kommunikációra, valamint automatizált szkripteken vagy robotokon keresztüli adatelérésekre. Minden jogosulatlan felhasználás a webfelület vagy szoftver használatából történő kizárással és jogellenes esetben polgári és/vagy büntető igényérvényesítéssel jár. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Önnek nyújtott Szolgáltatást, amennyiben nem tesz eleget Felhasználási Feltételeinknek vagy irányelveinknek, vagy ha valamely feltételezett visszaélést vizsgálunk ki.

Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen Felhasználási Feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Nem távolíthatja el, nem teheti olvashatatlanná és nem módosíthatja a Szolgáltatásainkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.

Ön a weboldalra jogosult tartalmakat feltölteni, vagy azokat a weboldal segítségével létrehozni. A feltöltött és/vagy létrehozott tartalmak esetén vélelmezzük, hogy Ön e tartalmak jogszerű felhasználója és rendelkezik mindazon jogosultsággal (szerzői jog, felhasználói jog, rendelkezési jog, stb.) amelyek lehetővé teszik, hogy a weboldalon az Ön által választott módon és formában teszi azt elérhetővé (publikálás, megosztás, stb.).

Szolgáltatásaink megjelenítenek nem az Oktafone Szolgáltató Kft. tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az a szervezet vagy személy felelős, amely azt elérhetővé tette. A tartalmakat felülvizsgálhatjuk annak megállapítására, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a mi irányelveinket, különösen igaz ez a nyilvános tartalmakat illetően; azokat a tartalmakat pedig eltávolíthatjuk, illetve a megjelenítésüket megtagadhatjuk, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy sértik irányelveinket és/vagy a hatályos jogszabályokat. Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a tartalmat ellenőrizzük, ezért, kérjük, ezt ne is feltételezze. Szolgáltatásainkban vagy oldalunkon elhelyezett idegen tartalmakért és azok megosztásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk . Feltételezett szerzői jogi visszalelések esetén a jog@aesculab.net email címen tehet bejelentést.

Az Ön Szolgáltatásokra vonatkozó használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk Önnek. Ezen kommunikációs formák némelyikét kikapcsolhatja.

Egyes szolgáltatásaink elérhetők mobileszközön is. Ne használja a Szolgáltatásokat olyan módon, hogy az elvonja a figyelmét és megakadályozza abban, hogy betartsa a közlekedési vagy a biztonsági szabályokat.

2. Felhasználói fiók

Szolgáltatásaink használatához Önnek felhasználói fiók létrehozására lesz szüksége.

Felhasználói fiókja és tárhelye védelme érdekében tartsa titokban jelszavát. Ön felel a tárhelyén és/vagy a felhasználói fiókján keresztül történő tevékenységekért. Lehetőleg ne használja jelszavát harmadik féltől származó alkalmazásokhoz. Ha tudomására jut, hogy jelszavát vagy felhasználói fiókját illetéktelenül használták, változtassa azt meg és azonnal értesítsen minket a jog@aesculab.net email címen.

3.Adatvédelem és a szerzői jog védelme

Tárhelyünket és az általunk kezelt felhasználói adatokat az iparági sztenderdeknek megfelelően és az általunk elérhető legmagasabb biztonsági irányelveknek megfelelően kezeljük. Az Ön felhasználói adatainak kezeléséről és azok biztonságáról részletesen az Adatvédelmi Irányelvek ben olvashat.

Az Adatvédelmi Irányelvek adnak tájékoztatást arról, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat (és különösen a betegadatnak minősülő adatokat) a Szolgáltatásaink használata során. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja, hogy az Oktafone Szolgáltató Kft. Adatvédelmi Irányelveivel összhangban felhasználhatjuk az ilyen adatokat.

A szerzői jog vélelmezett megsértéséről szóló bejelentésekre választ adunk, a visszaeső jogsértők fiókját pedig a hatályos jogszabályoknak és saját irányelveinknek megfelelően felfüggesztjük vagy töröljük.

4. Az Ön tartalma a mi Szolgáltatásainkban

Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik az Ön számára tartalmak feltöltését, beküldését, tárolását, küldését vagy fogadását. Az ilyen tartalmakra vonatkozó szellemi tulajdonjogoknak Ön marad a jogosultja. Azaz, ami az Öné volt, az az Öné is marad.

Amikor feltölt, beküld, tárol, elküld vagy fogad tartalmakat a Szolgáltatásainkba vagy azokon keresztül, világszerte érvényes engedélyt ad az Oktafone Szolgáltató Kft.- nek (és a vele együttműködőknek) az ilyen tartalmak felhasználására, hosztolására, tárolására, reprodukálására, módosítására, származékos művek létrehozására (így olyan művekre, amelyek fordítás, adaptálás vagy más módon történő módosítás eredményeképpen jöttek létre annak érdekében, hogy az Ön tartalma jobban megfeleljen a Szolgáltatásainkkal történő használatnak), megosztására, közzétételére, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére és terjesztésére. Az ebben az engedélyben biztosított jogok korlátozottak: a Szolgáltatásaink üzemeltetésére, hirdetésére és javítására, illetve új Szolgáltatások fejlesztésére vonatkoznak. Ez az engedély abban az esetben is érvényben marad, ha felhagy Szolgáltatásaink használatával. Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy az Ön által az adott Szolgáltatásra vonatkozóan megadott tartalmakhoz hozzáférjen, és azokat eltávolítsa. Ezen kívül egyes Szolgáltatásainkra olyan feltételek, illetve beállítások vonatkoznak, amelyek korlátozzák a mi hatáskörünket az Ön által az adott Szolgáltatásba beküldött tartalmak használatával kapcsolatban. A Szolgáltatásainkba küldött összes tartalom esetében győződjön meg arról, hogy rendelkezik minden szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy ezt az engedélyt megadja nekünk. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által széles körben megosztott, publikussá tett tartalmak a tartalom törlése és eltávolítása után is esetlegesen elérhetők maradnak az azt már megszerző felhasználók számára. Ezen szabály nem érvényes olyan tartalmakra, melyek széles körben elérhetővé váltak, azonban a későbbiekben megállapítást nyert, hogy azok jogsértőek vagy irányelveinkkel ellenesek. Ezen tartalmak ideiglenesen elérhetetlenné tehetőek (a vizsgálat és/vagy jogi eljárás idejére) minden vagy csak egyes felhasználók számára, illetve adott esetben a tartalom végleges törlésre kerülhet.

Automatizált rendszereink elemzik vagy elemezhetik az Ön tartalmait (beleértve az üzeneteket is), hogy személyre szabott termékfunkciókat kaphasson, például egyéni keresési eredményeket, illetve a spamek és rosszindulatú programok észlelését lehetővé tegyük. Ez az elemzés a tartalom elküldésekor, fogadásakor és tárolása során történik.

Ha rendelkezik felhasználói fiókkal, megjeleníthetjük Profilnevét, Profilképét, valamint felhasználói fiókjához kapcsolódó tevékenységeit és nyilvános információit a szolgáltatásainkat használó harmadik fél számára. Ön felhasználói adatai nagy részének megosztását és láthatóságát korlátozhatja szolgáltatásainkon keresztül. Ezeket tiszteletben tartjuk.

Ön nem jogosult semmilyen – Szolgáltatásunk során tudomására jutott és nem nyilvános – információ, adat, tény Harmadik Féllel történő megosztására vagy nyilvánosságra hozatalára, melynek nem Ön a birtokosa.

Az Adatvédelmi Irányelvekben vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb szolgáltatási feltételekben további információt találhat arra vonatkozóan, hogy az Oktafone Szolgáltató Kft. a tartalmat hogyan használja és tárolja. Ha Ön visszajelzést vagy javaslatot küld nekünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, a visszajelzést vagy a javaslatokat a nélkül használhatjuk fel, hogy ezáltal bármiféle kötelezettségünk keletkezne Önnel szemben.

5.Szolgáltatásaink módosítása és megszüntetése

Folyamatosan javítjuk és módosítjuk a Szolgáltatásainkat. A Szolgáltatásainkat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíthetjük, de egy Szolgáltatást fel is függeszthetünk vagy azt teljesen meg is szüntethetjük.

A Szolgáltatás használatával bármikor felhagyhat, habár ha így dönt, sajnálni fogjuk távozását. Ezenkívül az Oktafone Szolgáltató Kft. is bármikor megszüntetheti a Szolgáltatások biztosítását az Ön számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a Szolgáltatásokra vonatkozóan.

Úgy véljük, hogy adatai az Ön tulajdonát képezik, és ezen adatokhoz való hozzáférésének fenntartása fontos szempont. Ha egy Szolgáltatást megszüntetünk, akkor – ha ez ésszerű módon megoldható – erre Önt kellő időben figyelmeztetjük, és lehetőséget biztosítunk az adatok megszerzésére a Szolgáltatásból.

6.Az Oktafone Szolgáltató Kft. által biztosított szavatosság, illetve a felelősség kizárása

Szolgáltatásainkat gazdaságilag ésszerű szakértelemmel és elővigyázatossággal biztosítjuk, és reméljük, hogy Ön örömét és hasznát leli használatukban. Vannak azonban bizonyos dolgok, amelyeket nem ígérünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

A jelen szerződési feltételekben vagy a további szerződési feltételekben kifejezetten megállapítottakon kívül sem az Oktafone Szolgáltató Kft., sem pedig az Oktafone Szolgáltató Kft. beszállítói vagy forgalmazói nem tesznek semmilyen konkrét ígéretet a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. Például semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a Szolgáltatásokon belüli tartalmat, a Szolgáltatások sajátos funkcióit, a megbízhatóságukat, rendelkezésre állásukat vagy az Ön szükségleteinek megfelelő kielégítésére való alkalmasságukat illetően. A Szolgáltatást a jelen formájában biztosítjuk.

Egyes joghatóságok előírnak bizonyos szavatosságokat, például a rendeltetésszerűségre vonatkozó vélelmezett szavatosságot, az adott célra való megfelelőséget és a jogtisztaságot. A jogszabály által megengedett mértékben a szavatosság valamennyi formáját kizárjuk.

7.A Szolgáltatásainkért vállalt felelősségünk

Ha a jogszabály azt lehetővé teszi, sem az Oktafone Szolgáltató Kft., sem pedig az Oktafone Szolgáltató Kft. beszállítói és forgalmazói nem vállalnak felelősséget az elmaradt haszonért, bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújtanak közvetett, rendkívüli, következményes, jelzés értékű vagy büntető kártérítést.

Az Oktafone Szolgáltató Kft., és az Oktafone Szolgáltató Kft. beszállítóinak vagy forgalmazóinak a jelen szerződési feltételek alapján támasztott bármilyen, így a vélelmezett szavatosságokat is magában foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása – ha a jogszabály ezt lehetővé teszi – arra az összegre korlátozódik, amelyet Ön a szolgáltatás használatáért részünkre kifizetett (illetve saját belátásunk szerint a szolgáltatás nyújtásának megismétlésére).

Az Oktafone Kft., és az Oktafone Kft. beszállítói, valamint forgalmazói semmilyen esetben nem felelősek az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.

Elismerjük, hogy bizonyos országokban Önt, fogyasztóként, bizonyos jogszabályba foglalt jogok illetik meg. Ha a Szolgáltatást személyes célokra használja, akkor a jelen Felhasználási Feltételekben vagy az esetleges további felhasználási feltételekben foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozhatják az Ön jogszabályban foglalt, szerződéses módon fel nem függeszthető fogyasztói jogait.

8.Szolgáltatásaink üzleti felhasználása

Ha Szolgáltatásainkat egy vállalkozás nevében használja, akkor az a vállalkozás elfogadja jelen Felhasználási Feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja az Oktafone Szolgáltató Kft.-t és leányvállalatait, tisztségviselőit, ügynökeit és alkalmazottait mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben, – beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket – amely a Szolgáltatások használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen feltételek megsértése kapcsán merült fel.

Ön vállalja, hogy kártalanít bármely Harmadik Személyt, akinek a Szolgáltatások használata kapcsán vagy azzal összefüggésben kárt okoz.

9.A Szolgáltatásainkban található szoftverekről

Ha egy Szolgáltatás letölthető szoftvert tartalmaz, vagy használatához letölthető szoftver szükséges, akkor ez a szoftver automatikusan frissülhet az eszközén, amikor annak egy új verziója vagy funkciója válik elérhetővé. Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik az automatikus frissítés beállításainak megadását. Az automatikus frissítés alapbeállításai, gyakorisága, stb. függhet a használt operációs rendszertől és annak verziószámától is, kérjük erről külön tájékozódjon.

Amennyiben Ön jogosult a Szolgáltatás használatára, így Ön jogosult a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftver használatára is jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos engedély keretében, a jelen feltételeknek megfelelő módon. Ön nem jogosult a Szolgáltatások egyes részeinek vagy a Szolgáltatáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá Ön nem jogosult a szoftverek visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha az ilyen korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha erre Ön írásos engedélyt kapott tőlünk.

10.A Felhasználási Feltételekről

A jelen Felhasználási Feltételeket vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó további felhasználási feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a Felhasználási Feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket weboldalunkon tesszük közzé. A módosított további felhasználási feltételekről szóló értesítést az adott Szolgáltatáson belül közöljük. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított felhasználási feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.

Ha a jelen Felhasználási Feltételek és a további felhasználási feltételek ellentétesek egymással, a további felhasználási feltételeket kell irányadónak tekinteni.

A jelen Felhasználási Feltételek az Oktafone Szolgáltató Kft. és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen Felhasználási Feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.

Amennyiben nem tesz eleget a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltaknak, és mi nem tesszük meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).

Ha kiderül, hogy az adott felhasználási feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi felhasználási feltétel érvényességét.

Egyes országokban a bíróságok nem alkalmazzák Magyarország törvényét bizonyos fajta peres ügyek esetében. Ha Ön ilyen országban él, akkor azokban az esetekben, amikor Magyarország törvényeit nem alkalmazzák, az Ön országának törvényei lesznek irányadók a jelen feltételekkel kapcsolatos peres eljárások esetében. Máskülönben hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján, illetve a jelen szerződéssel kapcsolatban támadt valamennyi vita esetében Magyarország joga hatályos, az ellentétes szabályozásokkal kapcsolatos előírások kivételével. Hasonlóan, ha az Ön országában lévő bíróságok nem engedélyezik, hogy elfogadja Magyarország bíróságainak joghatóságát és illetékességét, akkor a helyi joghatóság és illetékesség vonatkozik a jelen feltételekkel kapcsolatos ilyen peres eljárásokra. Máskülönben a jelen feltételekből vagy a Szolgáltatásokból eredő vagy ezekhez kapcsolódó összes kereset peres eljárása kizárólag Magyarország bíróságai előtt zajlik le, és Ön és az Oktafone Szolgáltató Kft. beleegyeznek a személyes joghatóságba e bíróságok előtt.

11.Az egyes termékek esetében alkalmazott gyakorlat

A.) A kifejezetten az AescuLab Healthguard mobil alkalmazásra vonatkozó gyakorlatok

Az AescuLab™ Healthguard™ mobil alkalmazás használatával Ön rendszerezheti és számszerűsítheti életmódját és Ön, valamint az Ön orvosa(i) részletes statisztikákat kaphatnak melyek hozzájárulhatnak az Ön beavatkozásainak és kezelésének sikerességéhez, valamint életmódja javításához és megőrzéséhez.

 • Amennyiben ugyanazon TAJ-számhoz tartozó orvosi adattal rendelkezünk saját orvosi rendszereink vagy partnereink adatbázisában, melyet Ön az AescuLab Healthguard használata során megad, azokat az adatokat és az Ön által megadott adatokat összekötjük és azt szolgáltatásaink során felhasználjuk. Ez igaz az Ön által feltöltött orvosi leletekre is. Az azon található adatokat elemezzük és más adatbázisainkban, partneri adatbázisokban vagy szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb adatokkal összekötjük Adatvédelmi Irányelveinknek megfelelően.
 • Amennyiben Ön külső eszközöket vagy szenzorokat használ (okosóra, fitness-karkötő, stb.) az azokról érkező adatokat rendszereink szintén rögzítik és felhasználják Adatvédelmi Irányelveinknek megfelelően.
 • Mobil alkalmazásunk offline, azaz internetkapcsolat nélkül is használható, azonban egyes funkcióink kizárólag online elérhetőek. Az offline funkciók adatszinkronizáció nélkül hosszabb távon nem képesek megfelelően és pontosan működni. Kérjük, erre figyeljen oda!
 • Ön beállíthatja vagy megadhatja, hogy orvosa, dietetikusa, táplálkozástudományi szakértője (Szakértő) lássa-e az Ön statisztikáit és személyes adatait, amelyhez Önnek felhasználói fiókjában be kell állítania a megfelelő Szakértőt vagy ehhez írásban hozzájárulását kell adnia (ekkor a megfelelő Szakértőt a Szolgáltató állítja be Önnek). Ön több Szakértőt is megadhat, akik hozzáférhetnek az Ön adataihoz, ezen tevékenységét (az adott Szakértő mobilalkalmazásban történő beállítását) kifejezett beleegyezésnek tekintjük adatai megosztásához.

B.) A kifejezetten az AescuLab Webready webes alkalmazásra vonatkozó gyakorlatok

Az AescuLab™ Webready™ webes alkalmazás használatával Ön Szakértőként (orvos, dietetikus, táplálkozástudományi szakértő) tevékenykedhet és végezhet üzleti tevékenységet felhasználók számára vagy támogathatja rendszereinkkel létező üzleti tevékenységét. Ezen keresztül Ön felhasználók névtelen vagy személyes adataihoz férhet hozzá, melyre különleges szabályok vonatkoznak.

 • Üzleti tevékenység alatt értjük az Ön következő tevékenységeit, melyet végezhet: egészségügyi szolgáltatás nyújtása, táplálkozási tanácsadás / dietetikus szolgáltatás nyújtása, magánorvosi szolgáltatás.
 • Amikor Ön rendszereinkhez csatlakozik a Szolgáltató bármikor ellenőrizheti az Ön által megadott adatok valóságtartalmát, az Ön által rögzített és nyújtott szolgáltatás(ok) valóságtartalmát, az Ön által feltöltött adatok hitelességét.
 • Ön teljes felelősséggel tartozik az Ön által nyújtott szolgáltatásokért és a szolgáltatások nyújtása során kezelt felhasználói vagy egyéb adatokért. Ön szintén teljes felelősséggel tartozik a felhasználói fiókjával végzett bármilyen tevékenységért vagy az esetlegesen Ön alá, az Ön javára csatlakozó felhasználók tevékenységéért.
 • Felhasználók kifejezett beleegyezésével Ön Szolgáltatásunk során érzékeny személyes adatokhoz férhet hozzá. Ezeket az adatokat Ön kizárólag az Ön által megjelölt, rögzített és nyújtott szolgáltatások nyújtásához használhatja fel, kizárólag olyan mértékben, mely azokhoz feltétlenül szükséges. Ön nem jogosult semmilyen információ, adat, tény Harmadik Féllel történő megosztására vagy nyilvánosságra hozatalára, amely nem nyilvános és amelynek nem Ön a birtokosa (különösen, de nem kizárólagosan ide értve a Szolgáltatásunk során Önnek biztosított anonim adatokat vagy statisztikákat)

C.) A kifejezetten az AescuLab PhleboTell  diagnosztikát támogató alkalmazásra vonatkozó gyakorlatok

Az AescuLab™ Phlebotell™ (AE-PT) diagnosztikát támogató vérvételi eredményekre épülő AI alkalmazás használatával Ön megvizsgálhatja, hogy milyen betegségkockázatai vannak a vérvételi eredményei alapján, vagy a betegei számára végezheti ilyen  és végezhet ilyen értékelést.

 • Üzleti tevékenység alatt értjük az Ön következő tevékenységeit, melyet végezhet: egészségügyi szolgáltatás nyújtása, táplálkozási tanácsadás / dietetikus szolgáltatás nyújtása, magánorvosi szolgáltatás.
 • Ön rendszereinkkel (API) kizárólag anonim adatokat közölhet (és anonim adatokkal kommunikálhat) a szolgáltatás API leírásnak megfelelően
 • Ön teljes felelősséggel tartozik az Ön által nyújtott szolgáltatásokért  és a szolgáltatások nyújtása során kezelt felhasználói vagy egyéb adatokért. Ön szintén teljes felelősséggel tartozik a felhasználói fiókjával végzett bármilyen tevékenységért vagy az esetlegesen Ön alá, az Ön javára csatlakozó felhasználók tevékenységéért.
 • Felhasználók kifejezett beleegyezésével Ön Szolgáltatásunk során érzékeny személyes adatokhoz férhet hozzá. Ezeket az adatokat Ön kizárólag az Ön által megjelölt, rögzített és nyújtott szolgáltatások nyújtásához használhatja fel, kizárólag olyan mértékben, mely azokhoz feltétlenül szükséges. Ön nem jogosult semmilyen információ, adat, tény Harmadik Féllel történő megosztására vagy nyilvánosságra hozatalára, amely nem nyilvános és amelynek nem Ön a birtokosa (különösen, de nem kizárólagosan ide értve a Szolgáltatásunk során Önnek biztosított anonim adatokat vagy statisztikákat)
 • Ön a rendszereink által Ön számára biztosított adatokat kizárólag saját maga, a legszűkebb mértékben és értelemben vett egészségügyi szükségleteknek megfelelően használhatja vagy amennyiben üzleti célból használja szolgáltatásunkat, akkor azt kizárólag a saját páciensei informálására és kezelésükhöz szükséges legszűkebb mértékben használhatja fel. A rendszereinkből nyert információkat kifejezetten nem használhatja fel egészségügyi és / vagy informatikai termék és / vagy szolgáltatás fejlesztésére.