Szolgáltatások

Diagnosztika-terápia

Az egyszemélyes magánpraxistól a klinikai szintig nyújtunk számítógéppel támogatott, diagnosztikát és terápiát segítő szoftveres e-health megoldásokat a legmodernebb mesterséges intelligencia technológiákkal. Különböző adatforrásokból a múltbeli és a jelenbeli adatokat tisztítás és strukturálás után óriási adatbázisba, adattóba rendezzük, majd big data módszerekkel a felhasználói igényeknek megfelelően gyorsan, automatizáltan, tanított összefüggések felhasználásával feldolgozzuk és javaslatokat fogalmazunk meg a diagnózisra és terápiára vonatkozóan vizuális, jól érthető formában. Különösen ajánljuk orvosok, kutatók figyelmébe.

Klinikai kutatások

Mind a kutatás előkészítését, mind a kutatás elvégzését, valamint az utókövetést is támogatjuk adatelemzéssel és big data technológiákkal automatizált webes és mobil megoldásaink segítségével. Múltbeli adatokból álló adattavon végzett gépi tanulásos gyors, automatizált, tanított összefüggéseket felhasználó módszerekkel segítjük a kutatás előkészítését és magát a kutatást. Ezt kiegészítve jelenbeli adatok adattaván végzett big data módszerekkel gyorsítjuk és automatizáljuk a kutatást és az utókövetést, elemezzük és vizualizáljuk az eredményeket. Különösen ajánljuk kutatók és gyógyszerkutatás szervezők, gyógyszergyártók figyelmébe.

Egészségmegőrzés

Mobil és webes egészségmegőrző rendszerünk alkalmas egészségtudatos felhasználók és krónikus betegek pontos életmódkövetésére, terápiájuk ellenőrzésére és optimalizálására, valamint valós idejű kockázatelemzésre és tanácsadásra modern tanulóalgoritmusok háttértámogatásával. Jelenbeli adatok manuális és automatizált gyűjtését követően azokat a létrejövő adattóban big data módszerekkel gyorsan, automatizáltan, tanított összefüggések felhasználásával feldolgozzuk, igény szerint további adattavak releváns adataival is összevetjük, vizuális, jól érthető formában elemezzük. Különösen ajánljuk egészségtudatos felhasználók, munkáltatók, orvosok figyelmébe.